SV

Hitta min vårdcentral

Om du har ett eller flera av symtomen, eller om det bara inte känns som vanligt, ska du kontakta sjukvården.

Varför tidig upptäckt av förmaksflimmer är viktig

Förmaksflimmer ökar risken för stroke markant om det inte behandlas — med upp till fem gånger högre risk jämfört med de utan flimmer.

Att upptäcka flimmer tidigt är avgörande för att förebygga allvarliga konsekvenser som stroke. Åldrande ökar risken, vilket gör regelbundna kontroller viktiga.

Om du upplever några av symtomen vid förmaksflimmer rekommenderas ett besök hos din vårdcentral.

Hur går en undersökning för förmaksflimmer till

En enkel och smärtfri EKG-undersökning utförs först för att bedöma hjärtats rytm. Vid behov kan ytterligare mätningar med en bärbar EKG-apparat krävas. En allmän hälsokontroll genomförs även för att upptäcka andra riskfaktorer och tecken på hjärt- och kärlsjukdomar.

Genom att upptäcka och behandla förmaksflimmer tidigt kan du fortsätta leva ett aktivt och fullt liv.

Risken för förmaksflimmer ökar om du är över 65 år. Du ska vara extra uppmärksam om du dessutom har högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt eller annan hjärtsjukdom och om du tidigare haft stroke eller TIA.

Som ett första steg för att upptäcka ojämna hjärtslag kan du själv känna på din puls med två fingrar, två gånger om dagen, i två veckor.

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer. Tillsammans har vi kunskap, kraft och engagemang att ge dem som lever med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.