SV

Riskfaktorer för förmaksflimmer

Risken att drabbas av stroke för en person med förmaksflimmer minskar drastiskt genom förebyggande behandling. Därför är det viktigt att du får en diagnos så tidigt som möjligt. Lär dig mer om vad som kan öka risken. Du kan dessutom själv känna din puls för att upptäcka om hjärtat slår i otakt.

Du ska vara extra vaksam om du är över 65 år och har:

  • högt blodtryck
  • diabetes
  • hjärtsvikt eller annan hjärtsjukdom
  • eller om du tidigare haft stroke eller TIA.

Ålder som riskfaktor för förmaksflimmer

Risken att drabbas av permanent förmaksflimmer finns i alla åldrar men är ovanlig hos personer under 50 år. Vid 65 år sker en markant riskökning som blir större ju äldre du är.

Högt blodtryck och förmaksflimmer

Blodtrycket påverkas både av hur mycket blod hjärtat pumpar ut, och av hur stort motstånd det finns i kärlen. Ungefär en tredjedel av alla vuxna i Sverige har högt blodtryck och de flesta av dessa behandlas med läkemedel. Minst 60 procent av de som har förmaksflimmer har också någon annan underliggande hjärt-kärlsjukdom. Högt blodtryck är en av de vanligare.

Diabetes och ökad risk för förmaksflimmer

Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes och kommer oftast i vuxen ålder. Personer med typ 2-diabetes löper minst två gånger ökad risk för förmaksflimmer.

Förmaksflimmer hänger ofta ihop med andra hjärt- och kärlsjukdomar

Det finns många olika typer av sjukdomar som påverkar hjärtat, till exempel kärlkramp, åderförkalkning, hjärtsvikt, hypertoni och myokardit. Personer med förmaksflimmer har ofta andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Oupptäckt förmaksflimmer kan ligga bakom stroke och TIA

10–25 procent av patienter som drabbats av stroke eller TIA har förmaksflimmer som inte tidigare upptäckts. Därför är det extra viktigt att lära sig mer om både riskfaktorer och tecken på förmaksflimmer.

TIA står för Transitorisk ischemisk attack. Symtomen är samma som vid stroke, skillnaden är att de försvinner helt inom 24 timmar, oftast inom en timme.

Testa om du är i riskzonen för förmaksflimmer

Om en eller flera riskfaktorer stämmer in på dig kan du själv börja med att känna pulsen två gånger om dagen i två veckor. Det du ska vara uppmärksam på är om hjärtat slår i otakt. Upptäcker du ojämna hjärtslag ska du kontakta din vårdcentral.

Så känner du pulsen

Lär dig med om olika typer av förmaksflimmer, symtom och hur en läkare ställer diagnos.
Riksförbundet HjärtLung är en patientförening som bland annat stödjer forskning samt arbetar med opinionsbildning, livsstilsaktiviteter och utbildning som ökar kunskapen om hjärtsjukdomar. Du kan hjälpa till genom att bli medlem eller ge en gåva.

Cookies är viktiga för att sidan ska fungera ordentligt. För att förbättra din upplevelse använder vi cookies för att samla in statistik för att optimera sidans funktionalitet och leverera innehåll som är skräddarsytt till dina intressen. Klicka på Godkänn och Fortsätt för att acceptera cookies och gå direkt till sidan eller klicka på Mer information.