SV

Livsstil och risk för förmaksflimmer

Förändrade levnadsvanor kan ha stor betydelse för att minska risken för förmaksflimmer. Alla bör fundera över sin vikt, träningsvanor och alkoholintag och självklart sluta röka. Lyckas man med det finns möjligheter att slippa flimret samtidigt som de allmänna hälsovinsterna är stora.

Genom att göra positiva livsstilsförändringar kan risken för att utveckla förmaksflimmer minska avsevärt och den allmänna hjärthälsan förbättras. Känner du dig osäker kan du rådgöra med sjukvårdspersonal för personligt anpassade råd och vägledning utifrån dina specifika förutsättningar.

Alkoholkonsumtion

Alkohol stör den normala elektriska signaleringen i hjärtat och leder till oregelbundna hjärtrytmer. Kraftig alkoholkonsumtion är en känd utlösare av förmaksflimmer. Det kan också öka risken för att utveckla förmaksflimmer, risken att drabbas ökar ju högre alkoholkonsumtionen är.

Koffein

Måttlig koffeinkonsumtion anses generellt sett vara säkert för de flesta människor. Men överdriven konsumtion av koffein eller annan stimulantia kan potentiellt utlösa eller förvärra symtomen vid förmaksflimmer hos känsliga individer. Koffein är en stimulant som kan öka hjärtfrekvensen och orsaka hjärtklappning. Om du märker att koffein eller andra stimulantia påverkar dina symtom vid förmaksflimmer kan det vara klokt att begränsa intaget eller undvika det helt.

Rökning

Tobaksrökning är en betydande riskfaktor för olika hjärtsjukdomar, inklusive förmaksflimmer. Kemikalierna i cigaretter kan orsaka inflammation och skada på hjärtat och blodkärlen, vilket ökar risken för att utveckla förmaksflimmer. Att sluta röka är avgörande för att minska risken för förmaksflimmer och förbättra den övergripande hjärthälsan. Det viktigaste för att lyckas sluta röka är att du är motiverad. Professionell hjälp kan också vara till stor hjälp för att lyckas. Kontakta din vårdcentral för att få stöd och hjälp.

Stillasittande

Du har kanske hört att risken för att utveckla förmaksflimmer kan öka om du tränar mycket. Det kan stämma för ett fåtal som tränar någon extrem uthållighetssport under många år. Men för de allra flesta kommer risken inte att öka, ens om de tränar hårt.

Motion är viktigt för att stärka hjärtat och ger mer ork. En stillasittande livsstil eller brist på regelbunden motion har kopplats till en ökad risk för förmaksflimmer. Att röra på sig är bra för hjärthälsan och hjälper till att upprätthålla en hälsosam vikt, sänka blodtrycket, förbättra cirkulationen och minska risken för att utveckla hjärtsjukdomar, inklusive förmaksflimmer.  För den som ofta är stillasittande kan det vara bra att börja med kortare promenader och anpassa intensiteten efter förmåga.

Stress

Kronisk stress har skadliga effekter på hjärthälsan och har kopplats till en ökad risk för förmaksflimmer. Stress utlöser frisättningen av stresshormoner, vilka kan påverka hjärtats elektriska system och främja rytmstörningar. Källan till stressen kan vi inte alltid påverka men det finns verktyg i vår vardag som vi kan ta till för att hantera känslan och må bättre. Att använda sig av olika tekniker, som avslappningsövningar, meditation, yoga, regelbunden motion och att ha en hälsosam balans mellan arbete och privatliv, kan hjälpa till att minska risken för förmaksflimmer.

Övervikt

Övervikt belastar hjärtat och får det att arbeta hårdare för att pumpa blod. Dessutom är fetma ofta förknippad med andra tillstånd såsom högt blodtryck, diabetes och sömnapné, vilket ytterligare ökar risken för att utveckla förmaksflimmer. En hälsosam kost och regelbunden motion kan hjälpa till att minska risken för förmaksflimmer och förbättra den allmänna hjärthälsan.

Risken för förmaksflimmer ökar om du är över 65 år. Du ska vara extra uppmärksam om du dessutom har högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt eller annan hjärtsjukdom och om du tidigare haft stroke eller Transitorisk ischemisk attack (TIA).
Lär dig med om olika typer av förmaksflimmer, symtom och hur en läkare ställer diagnos.
Riksförbundet HjärtLung är en patientförening som bland annat stödjer forskning samt arbetar med opinionsbildning, livsstilsaktiviteter och utbildning som ökar kunskapen om hjärtsjukdomar. Du kan hjälpa till genom att bli medlem eller ge en gåva.